Poduzeće za industrijska čišćenja i gospodarenje otpadom
HR EN
BIOTEHNOLOGIJA

Zastupnici smo biotehnoloških proizvoda koji imaju daleko povoljniji utjecaj na okoliš od običnih proizvoda. Naša paleta biotehnoloških proizvoda uključuje sredstva za održavanje mastolovaca, septičkih jama i sanitarnih čvorova. Odlikuje ih visoka biorazgradivost. Nudimo sljedeća sredstva:

 

 

AMNITE L 100

Sredstvo za održavanje kuhinjskih mastolovaca i odvodnih kanala.

 • je biološki proizvod za čišćenje i razgradnju masti,
 • primjenjuje se prema recepturi i tehnologiji propisanoj od tehnologa poduzeća Kemis-Termoclean d.o.o., a na temelju parametara za svaki pojedini mastolovac (veličina i konstrukcija, opterećenje, broj obroka na dan, maksimalni protoci kroz mastolovac, temperatura okoline, aeracija i dr.),
 • redovito korištenje ovog proizvoda na dugi rok stvara uštedu zbog zanemarivih troškova održavanja mastolovca,
 • održavanje kuhinjskih mastolovaca i odvodnih kanala biotehnologijom.

CLEARSAN L 200

ClearSan je proizvod za kontrolu mirisa, a koristi se u sanitarnim prostorijama, a pogodan je za upotrebu u umivaonicima, kadama, tuševima i sl.

Sastav

 • površinski aktivne tvari i druge komponente za uklanjanje organskih naslaga i neutralizaciju neugodnih mirisa,
 • selektivne kulture prirodnih mikroorganizama za razgradnju masti i ulja, proteina, šećera, škroba i celuloze,
 • stabilizator i mirisi.

Karakteristike

Sadrži samo bacillus spore i zanemariv sadržaj fosfata. Izvrstan je emulgator te izvrsno razgrađuje mast i ulja, proteine, šećer, škrob i celulozu. Biorazgradiv je i homogen.

Značajke

Tekući, biološki poboljšan proizvod za kontrolu mirisa - detergent koji brzo razgrađuje svakodnevne organske materijale koji stvaraju neugodne mirise. Proizveden je iz prehrambenih sastojaka, potpuno biorazgradiv, siguran za upotrebu, ugodna mirisa i ne sadrži patogene.

Upotreba

ClearSan u sanitarnim prostorijama je pogodan za upotrebu u umivaonicima, kadama, tuševima i sl. Efikasan je za čišćenje tepiha, podova i zidova. U industriji se može upotrebljavati na deponijima otpada, prempumpnim stanicama i sl. Može se aplicirati automatskom dozirnom pumpom, prskalicom ili ručnom prskalicom te krpom. Pogodan je za upotrebu u bolnicama, hotelima, školama, restoranima, staračkim domovima i dr.

Mikrobiološki sadržaj

Proizvod sadrži aerobne spore bacillusa.

CLEARINATE

Prirodno i biološko sredstvo za uklanjanje neugodnih mirisa te razgradnju mokraćne kiseline i kamenca u toaletima i pisoarima.

Značajke

 • tekuće sredstvo za čišćenje i razgradnju kamenca, mokraćne kiseline i njenih naslaga,
 • ugodna je mirisa i biološki aktivno,
 • razgrađuje naslage kose i sapuna,
 • svakodnevna upotreba sprječava nakupljanje naslaga i odstranjuje neugodne mirise u toaletima, pisoarima, tuševima, kadama i umivaonicima,
 • proizvedeno iz prehrambenih sastojaka, potpuno biorazgradivo i sigurno za upotrebu poboljšava rad septičke jame i uređaja za obradu otpadnih voda.

Upotreba

Clearinate je pogodan za upotrebu u toaletima i pisoarima, kao i za upotrebu u svim javnim toaletima, npr. bolnica, hotela, restorana, caffe barova, javnih zgrada, ustanova, ureda, domova umirovljenika i dr.

Aplicira se automatskim doziranjem ili ručno, prskalicom ili krpom za pod.

Clearinate zamjenjuje sva uobičajena sredstva za čišćenje i dezodoriranje sanitarnih prostora.

SEPTICLEAN

Proizvod je specijalno dizajniran za uspostavu i obnovu prirodnih bioloških procesa u septičkoj jami.

Sastav

 • prirodno nastale mikroorganizme selektirane prema mogućnosti proizvodnje velike količine lipaza, amilaza, celuloze i enzima proteaze (enzima koji razgrađuju razne organske tvari),
 • sadrži hranjive tvari i minerale za aktivaciju rasta mikroorganizama,
 • sadrži površinsko aktivne tvari za stvaranje emulzije supstrata i poboljšanje prijenosa kisika,
 • plave je boje i ugodna mirisa.

Mikrobiološki sadržaj

Proizvod sadrži aerobne bakterije roda Bacillus

Značajke

 • brzo razgrađuje talog u septičkoj jami,
 • uklanja neugodne mirise
 • homogen je i siguran za upotrebu,
 • ne sadrži patogene.

Upotreba

Proizvod je specijalno dizajniran za uspostavu i obnovu prirodnih bioloških procesa u septičkoj jami. Brzo uspostavlja prirodnu biološku ravnotežu i ubrzava raspad nakupljenog taloga, a pri tome uklanja neugodne mirise. Kontinuirana upotreba osigurava sprečavanje začepljenja i eliminira neugodne mirise.

BIO-KOCKA ZA PISOARE

Proizvod je dizajniran za razgradnju naslaga kamenca i urinatne kiseline (žuto smeđe naslage), prevenciju začepljenja odvoda te uklanjanje neugodnih mirisa.

Sadrži

 • selektivne, prirodno nastale mikroorganizme za razgradnju organskog otpada,
 • stabilizatore, površinsko aktivne tvari, sapun i druge sastojke za bolju razgradnju naslaga,
 • mirise.

Mikrobiološki sadržaj

Proizvod sadrži aerobne bakterije roda Bacillus

Karakteristike

 • sadrži bakterijske lance širokog spektra enzima za uspješnu razgradnju organskih tvari,
 • omekšava vodu (sprječava stvaranje kamenca),
 • ne sadrži štetni diklorbenzen (pDCB),
 • parfimiran,
 • stabilan kod dužeg skladištenja.

Značajke

Parfimirana, topiva u vodi, bez DCB-a, kocka sa biološkim i enzimskim efektom čišćenja. Osigurava da se pri svakoj upotrebi pisoara čiste odvodi od masti i drugih nakupina. Siguran za upotrebu, ne sadrži patogene.

Upotreba

Bio Kocka uklanja uzroke začepljenja cjevovoda i neugodnih mirisa u toaletima. Kombinira lagano ispuštanje parfema sa sredstvom za čišćenje svaki put kada se koristi pisoar. Jedna kocka je dovoljna za jedan pisoar.

BIOGEST - AMNITE S100

BioGest je lagano parfimiran, tekući biološki proizvod koji brzo razgrađuje organske krutine. Brzo smanjuje KPK/BPK što rezultira smanjenjem problema i eliminacijom neugodnih mirisa.

Sastav

 • prirodno nastali mikroorganizmi selektirani prema mogućnosti proizvodnje velike količine lipaza, amilaza, celuloze i enzima protaze (enzima za razgradnju organskih tvari),
 • hranjive tvari i minerali za aktivaciju rasta mikroorganizama,
 • površinsko aktivne tvari za stvaranje emulzije supstrata i poboljšanje prijenosa kisika.

Mikrobiološki sadržaj

Proizvod sadrži aerobne bakterije roda Bacillus

Karakteristike

 • sadrži samo spore roda Bacillus,
 • zanemariv sadržaj fosfata,
 • širok raspon metaboličkih sposobnosti (široka upotreba),
 • izvrstan emulgator,
 • biorazgradiv,
 • homogen.

Značajke

 • lagano parfimiran tekući biološki proizvod koji brzo razgrađuje organske krutine,
 • homogen i siguran za upotrebu,
 • ne sadrži patogene.

Upotreba

Biogest sadrži brzo rastuće mikroorganizme koji mogu brzo uspostaviti efikasnu biomasu. Proizvod također poboljšava aktivnost postojeće biomase. Najbolje ga je aplicirati automatskom dozirkom. Koristi se za prevenciju i smanjivanje problematičnog nakupljanja masti, ulja i drugih organskih depozita koji stvaraju neugodne mirise, začepljenja na cjevovodima i filtrima. Koristi se u širokom spektru situacija uključujući tretman prepumpnih stanica, septičkih jama, odvoda kao i dodatak lagunama te drugim aerobnim uređajima za obradu otpadnih voda i drugog organskog otpada.