Poduzeće za industrijska čišćenja i gospodarenje otpadom
HR EN
ČIŠĆENJA INDUSTRIJSKE OPREME I POSTROJENJA
 

Čistimo:

 • nova postrojenja
 • postrojenja u upotrebi
 • spremnike
 • separatore
 • izmjenjivače topline
 • cjevovode
 • kotlove
 • pasivizacije opreme od nehrđajućeg čelika
 • ostalu opremu
 

Čistimo opremu od ugljičnih čelika, nehrđajućih čelika, aluminija i obojenih metala.

Mjesta čišćenja:

 • obrti
 • tvrtke
 • industrijska postrojenja
 • dovoz i čišćenje manje opreme u krugu našeg poduzeća

INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA NOVIH POSTROJENJA

Imamo višegodišnje iskustvo u čišćenju opreme u termoenergetskim, petrokemijskim, kemijskim i ostalim postrojenjima.

Primjenom postupka cirkulacije, bajcanja ili natapanja unutrašnje površine tek montiranih spremnika, izmjenjivača topline, cjevovoda i ostale opreme, oni se kemijski čiste od produkata korozije i drugih naslaga. Za različite materijale koriste se različite otopine i aditivi za čišćenje. Za proizvode od nehrđajućeg čelika oni se istovremeno štite - pasivizacijom - od daljnje korozije.

Radove izvodimo samostalno ili u suradnji s vodećim švicarskim i njemačkim tvrtkama.

INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA POSTROJENJA U POGONU

U ovim poslovima imamo bogato iskustvo jer ih izvodimo preko dvadeset godina (prije 1989.godine u sastavu druge tvrtke). Radimo na objektima raznih veličina poput kotlova na brodovima, toplinskih stanica, kotlovnica, energana u industrijskim postrojenjima, termoelektrana i sl.. Ovdje se radi o uklanjanju depozita sa stjenka cjevovoda i opreme, što podrazumijeva primjenu različitih tehnologija, ovisno o sastavu depozita, te materijalu izrade cjevovoda opreme. Ovdje spadaju i odmašćivanja raznih cjevovoda kisika i drugih tehnoloških i medicinskih plinova.

ČIŠĆENJA I PASIVIZACIJA OPREME OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Nehrđajući čelik zbog svog kemijskog sastava ima povećanu otpornost na koroziju. Usprkos tome ovisno o sastavu, te okolini u kojoj se nalazi (npr. priobalno područje ili atmosfera koja sadrži i tragove slobodnog željeza ili klora) čelik se korozijski različito ponaša, te može doći do interkristalne, pukotinske ili neke druge vrste korozije.

Čistimo opremu od nehrđajućeg čelika. Čišćenje se obavlja postupcima bajcanja, cirkulacije i natapanja i to posebnim smjesama kiselina i inhibitora korozije. Zastupnici smo jednog od najpoznatijih njemačkih proizvođača smjesa za čišćenje. Posjedujemo skladište opasnih kemikalija kako bi ih mogli skladištiti do trenutka čišćenja. Preostali otpad zbrinjavamo na propisani način s našim kapacitetima. Vršimo pasivizaciju nove opreme, te odmašćivanje, čišćenje i pasivizaciju korištene opreme. Najčešće čistimo spremnike, izmjenjivače topline i cjevovode.

ČIŠĆENJE ALUMINIJA

Izvodimo radove čišćenja i pasivizacije aluminija. Aluminij se prvo čisti, a onda se tretira posebnim otopinama koje stvaraju zaštitni sloj aluminijevog oksida.

ČIŠĆENJA SPREMNIKA, CJEVOVODA I OSTALE OPREME OD TALOGA UGLJIKOVODIKA

Ove radove izvodimo dugi niz godina u raznim industrijskim pogonima, rafinerijama željezničkim depoima, brodovima i sl. U ovu grupu poslova spada i čišćenje raznih uljnih zagađenja te odmašćivanja raznih cjevovoda kisika i drugih tehnoloških i medicinskih plinova.

Čistimo sve vrste spremnika za goriva do potpune čistoće, uz ispitivanje eksplozivnosti i zbrinjavanje otpadnih taloga i voda od pranja. Također čistimo odvajače ulje/voda (separatori) u industrijskim pogonima i radionicama, kao i drugu zauljenu opremu ili objekte uz zbrinjavanje otpadnih taloga i zauljenih voda.