Poduzeće za industrijska čišćenja i gospodarenje otpadom
HR EN
ČIŠĆENJA, ISPITIVANJA I SANACIJA KANALIZACIJE
 

Kanalizacijske sustavi se projektiraju i održavaju prema normi EN 752. To uključuje redovito održavanje u takvom stanju da budu sigurni za rad. Nepridržavanje ovih obveza povlači za sobom novčane kazne. Potrebno je periodičko čišćenje podzemnih cjevovoda, kanala, šahtova, slivnika i žljebova uz pomoć visokotlačne tehnike. Nastali otpad se mora zbrinuti u skladu sa zakonom.

U skladu s trenutnim postupcima u svijetu održavanje se provodi pomoću vozila s kombiniranom opremom za visokotlačno pranje i usisavanje s tehnikom za pročišćavanje voda, koja omogućuje da se postigne efikasan način rada i štedljivo postupanje s resursima. Za uklanjanje prepreka za otjecanje i korozije stoje nam na raspolaganju razni specijalni alati.

Odmah na mjestu ispitujemo (vodonepropusnost) i čistimo cijevi kanalizacije kako zbog redovitog održavanja tako i zbog prepreka u protjecanju. Po otkrivenom kvaru odmah pružamo uslugu sanacije.

VRSTE ČIŠĆENJA

Sustavi kanalizacije i odvodnje grade se i koriste da bi se očuvala čistoća voda i tla, kao i da bi se zaštitile razne građevine. Korisnici ovih sustava dužni su kontrolirati, čistiti i održavati sustave kanalizacije i otklanjati oštećenja kako bi sustav uvijek bio sposoban za rad. Razlikujemo slijedeće vrste čišćenja i slijedeće stupnjeve kvalitete:

 • čišćenje u okviru održavanja (ovisno o potrebi)
 • specijalno čišćenje (npr. kao priprema za inspekciju kanalizacije)
 • osnovno čišćenje (prvo, odnosno intenzivno čišćenje)
 • posebno čišćenje (npr. specijalnih profila, velikih profila ili sifoni)

UKLANJANJE NASLAGA

Nestručan rad, građevinski nedostaci i štete, kao i vanjski utjecaji, mogu dovesti do smetnji u radu sustava za odvodnju, koje se moraju dokumentirati i otkloniti.

Moraju se dokumentirati slijedeći slučajevi:

 • propuštanje
 • in- i eksfiltracija
 • prepreke za otjecanje
 • razlike u položaju
 • mehaničko habanje
 • korozija
 • deformacije
 • pukotine
 • pucanja i/ili urušavanja cijevi
 

Dokumentiranje se u načelu provodi ulaskom u sustav odvodnje ili pomoću TV-inspekcije.