Poduzeće za industrijska čišćenja i gospodarenje otpadom
HR EN
OTPAD - PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I ZBRINJAVANJE

Glavna djelatnost tvrtke Kemis-Termoclean d.o.o. je sakupljanje, prijevoz, skladištenje i konačno zbrinjavanje otpad za naše klijente. Naša tvrtka ima odobrenje za sakupljanje svih vrsta opasnog otpada. Otpad otpremamo do ovlaštenih obrađivača unutar Hrvatske ili u inozemstvu.

 

Zbrinjavamo otpad iz industrije, malih tvrtki i obrta. Uz zbrinjavanje otpada pružamo uslugu čišćenja otpada iz objekata i ostalih prostora. Ne bavimo se komunalnim i radioaktivnim otpadom.

Naša tvrtka je među prvima koja je sakupljala i zbrinjavala opasni otpada, čime se bavila još prije izlazaka prvih zakona o otpadu. Opasni otpad smo sakupljali i zbrinjavali kod domaćih obrađivača, uvodeći nove tehnologije i ideje. Izvodili smo radove sakupljanja rabljenih ulja iz 100 spremnika na području Grada Zagreba od 1995. u projektu koji je vodio ZGO. Od samog početka otvaranja prve spalionice opasnog otpada u Hrvatskoj (PUTO) obje tvrtke su bile aktivno uključeni u njen rad i to ne samo kao dobavljači, već i kao izvođači radova na održavanju i kemijskom čišćenju postrojenja. Kao izvođači bili smo i prisutni kod posebno osjetljivih i složenih radova postupanja sa opasnim otpadnim tvarima (raketno gorivo i sl.), te kao konzultanti u specifičnim problemima postupanja i zbrinjavanja opasnog otpada. Prije prestanka rada PUTO-a bili smo najveći pojedinačni sakupljači - dobavljači otpada za uništavanje. Nakon prestanka rada spalionice PUTO, nastavili smo sa djelatnostima sakupljanja i zbrinjavanja otpada, te izvoza otpada na konačno zbrinjavanje u ovlaštene ustanove u inozemstvu, a tvrtka Kemis-Termoclean d.o.o. profilirala se u najvećeg izvoznika opasnog i neopasnog otpada do krajnjeg zbrinjavatelja otpada.

Uobičajeni otpadi koje zbrinjavamo za naše klijente su:

 • otpadna motorna ulja
 • zauljene vode i emulzije
 • zauljeni kruti otpad
 • čišćenje i zbrinjavanje otpada iz mastolovaca
 • muljevi iz galvanizacije, obrade voda, tekstilne industrije i ostalih procesa
 • artikli široke potrošnje kojima je istekao rok trajanja (hrana, kozmetika i sl.)
 • organska otapala
 • otpadne boje i lakovi
 • fiksiri i razvijači iz grafičke industrije
 • otpadne kiseline i lužine
 • ambalaža onečišćena opasnim tvarima
 • infektivni otpad
 • otpadne laboratorijske kemikalije
 • otpadni nusproizvodi iz industrijskih procesa
 • herbicidi i pesticidi
 • lijekovi
 • građevinski otpad
 • azbest i građevinski otpad koji sadrži azbest (salonitke)
 • ulja, uređaji i ostale tvari zagađene PCB-ima
 • otpadni plinovi
 
       

Posjedujemo skladišne kapacitete u Jastrebarskom veličine 3500 m2 skladišnog prostora, u Novom Vindolskom 1000 m2 i manje skladište neopasnog otpada u Zagrebu.

Uz skladišta otpada posjedujem i mobilne uređaje za obradu otpada i to: uređaj za obradu zauljenih voda i emulzija AWAS ADF-I 500, uređaj za obradu infektivnog otpada OMPeco Converter H25, reaktor za neutralizaciju otpadnih kiselina i lužina i proces za solidifikaciju otpada.

POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA

Zbrinjavanje otpada prate mnogobrojni propisi, zato je bitno da naši klijenti znaju pravilan postupak zbrinjavanja otpada. Uobičajeni postupak se sastoji od sljedećeg:

 1. Nazovite naš telefon +385 1 2406 301 ili nam se javite na mail: info@kemis-termoclean.hr o mogućnostima, uvjetima i cijenama zbrinjavanja specifičnog otpada.
 2. Naši komercijalisti će Vam odmah reći uvjete i cijene ako se radi o uobičajenim otpadima, ako je riječ o posebnoj vrsti otpada javit će Vam se naknadno.
 3. Neki od uobičajenih uvjeta su sljedeći: potrebno je osigurati nesmetan pristup našim vozilima za odvoz otpada, za opasni otpad čija proizvodnja prelazi 1000 kg/godišnje potrebno je napraviti odgovarajuću fizikalno kemijsku analizu (primjer ispod teksta), za opasni otpad čija proizvodnja ne prelazi 1000 kg/godišnje potrebno je ispuniti deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (primjer ispod teksta), u slučaju da se otpad izvozi i da se fizikalno kemijska analiza obrađivača razlikuje od analize proizvođača otpada referentna analiza je ona obrađivača uz dostavljanje dokaza u obliku analize i fotografija otpada.
 4. Putem maila ili faksa dobivate službenu ponudu za zbrinjavanje otpada
 5. Ako ste zadovoljni ponudom potrebno je poslati narudžbu putem maila ili faksa. S našim komercijalista se također možete posavjetovati o ispravnom ključnom broju za Vaš otpad (ključni brojevi razvrstavaju otpade u određene grupe).
 6. S našim komercijalistima telefonski dogovarate termin odvoza otpada.
 7. Komercijalisti putem naše interne aplikacije šalju nalog operativi koja raspoređuje radnike i vozila.
 8. Nakon što radnici pripreme otpada za odvoz ispunjavate obrasce Pratećih listova (dokumentacija koja prati otpad od njegove predaje sakupljaču do njegova zbrinjavanja) i eventualno obrazac dnevnika rada ako je bilo dodatnog rada na mjestu odvoza. Uz tu dokumentaciju predajete i fizikalno kemijsku analizu ili deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Prilikom odvoza dobivate bijeli primjerak Pratećeg lista (primjer ispod teksta).
 9. Nakon odvoza otpada prema zakonskim propisima dužni ste to upisati u Vaš očevidnik otpada.
 10. Na Vašu adresu se šalje račun za zabrinjavanje otpada.
 11. Otpad može biti privremeno skladišten i preko godinu dana na našem skladištu zavisno od toga da li se izvozi i kolike su trenutne količine takvog otpada u Hrvatskoj budući da se moraju sakupiti komercijalno isplative količine za izvoz.
 12. Nakon što se otpad konačno zbrine dobivate plavi primjerak pratećeg lista koji je potvrđen od strane obrađivača, te to bilježite u Vaš očevidnik otpada.

DOZVOLE NADLEŽNIH TIJELA KOJE POSJEDUJEMO

 • DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE OPASNOG OTPADA.
 • DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE NEOPASNOG OTPADA.
 • DOZVOLA ZA OBRADU ZAULJENOG OTPADA.
 • UPIS U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA.
 • DOZVOLA ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA.
 • DOZVOLE ZA IZVOZ OPASNOG OTPADA SE POSEBNIM POSTUPKOM DOBIVAJU PRILIKOM SVAKOG IZVOZA.
 • UPIS U OČEVIDNIK POSREDNIKA OTPADOM.
 • NACIONALNA KONCESIJA ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA (MOTORNA ULJA).
 • NACIONALNI UGOVOR ZA SAKUPLJANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST.